About

After acquiring several basic skills in the visual arts, I am currently enrolled in the course of sculpturing at the Academy of Fine Arts in Hasselt. Using my hands, I try to give shape to my own creative self. As an artist, my realizations have been sober in both shape and color. Sometimes with a deeper meaning, sometimes just for fun!

Na het verwerven van verschillende basisvaardigheden in de beeldende kunst, volg ik momenteel de opleiding beeldhouwkunst aan de stedelijke academie voor schone kunsten te Hasselt. Met mij handen probeer ik vorm te geven aan mijn creatieve zelf. Als beginnend kunstenaar zijn mijn realisaties sober in vormgeving en kleur. Soms met een diepere betekenis en soms just for fun!